องค์ประกอบของ Line Bot logs บันทึกกันลืม

วันก่อนเขียนตั้งไว้แล้ว วันหลังจะมาแก้ไขเขียนเพิ่มลืมไปอ่านเพิ่มเติม “องค์ประกอบของ Line Bot logs บันทึกกันลืม”

งานติดตั้งตู้ IoT Controller ไฟแสงสว่างและแอร์

ตั้งเวลาเปิด/ปิดไฟแสงว่าง ต่างๆตามเวลา ควบคุมการตัดต่อ อ่านเพิ่มเติม “งานติดตั้งตู้ IoT Controller ไฟแสงสว่างและแอร์”

การต่อ LED สลับสถานะใช้ 1 GPIO

เพื่อเป็นการประหยัด GPIO เราสามารถต่อ LED สลับสถานะกันไอ่านเพิ่มเติม “การต่อ LED สลับสถานะใช้ 1 GPIO”

บอร์ด IoT Controller 16CH สำหรับควบคุมเวลาปิดเปิดไฟหรือรดน้ำต้นไม้ผ่านมือถือได้ 16 โซน

คุณสมบัติ-ใช้ Relay 20A. คุมแต่ละวงจร-ใช้บอร์ด ESP8266-อ่านเพิ่มเติม “บอร์ด IoT Controller 16CH สำหรับควบคุมเวลาปิดเปิดไฟหรือรดน้ำต้นไม้ผ่านมือถือได้ 16 โซน”

บอร์ด IoT Controller 8CH สำหรับควบคุมเวลาปิดเปิดไฟหรือรดน้ำต้นไม้ผ่านมือถือได้ 8 โซน

คุณสมบัติ-ใช้ Relay 20A. คุมแต่ละวงจร-ใช้บอร์ด ESP8266-อ่านเพิ่มเติม “บอร์ด IoT Controller 8CH สำหรับควบคุมเวลาปิดเปิดไฟหรือรดน้ำต้นไม้ผ่านมือถือได้ 8 โซน”

Create your website at WordPress.com
เริ่มได้