เปลี่ยนหลอดไฟธรรมดาให้เป็น Smart Light

ตัวนี้ใช้ board ของ sonoff basic ถอดกล่องออก พันด้วยเทปอ่านเพิ่มเติม “เปลี่ยนหลอดไฟธรรมดาให้เป็น Smart Light”

NodeMCU อ่านค่าจาก Power Meter Modbus Protocol ส่งข้อมูลขี้นระบบ IoT

ตัวนี้เป็นต้นแบบในการอ่านค่า Power Meter จาก Modbus โดยอ่านเพิ่มเติม “NodeMCU อ่านค่าจาก Power Meter Modbus Protocol ส่งข้อมูลขี้นระบบ IoT”

ใช้ NodeMCU มาเขียนโปรแกรมทำระบบ RCU ได้

เป็นโจทย์ใหม่ที่ได้รับ คือ ออกแบบวงจร RCU สำหรับควบคุมกอ่านเพิ่มเติม “ใช้ NodeMCU มาเขียนโปรแกรมทำระบบ RCU ได้”

ผลิต Relay Module 5v20A ไว้ใช้งาน

เนื่องจาก relay module ที่ขายอยู่จะรองรับ load ประมาณ 1อ่านเพิ่มเติม “ผลิต Relay Module 5v20A ไว้ใช้งาน”

Temp Sensor ใช้บอร์ด SONOFF Basic มา flash firmware เข้าไปใหม่ เพื่อให้วัดอุณหภูมิได้ด้วย

เนื่องจากผมประกอบตัวกล่อง Temp Sensor ด้วยกล่องพลาสติก อ่านเพิ่มเติม “Temp Sensor ใช้บอร์ด SONOFF Basic มา flash firmware เข้าไปใหม่ เพื่อให้วัดอุณหภูมิได้ด้วย”

Create your website with WordPress.com
เริ่มได้