บอร์ด IoT Controller 16CH สำหรับควบคุมเวลาปิดเปิดไฟหรือรดน้ำต้นไม้ผ่านมือถือได้ 16 โซน

คุณสมบัติ-ใช้ Relay 20A. คุมแต่ละวงจร-ใช้บอร์ด ESP8266-อ่านเพิ่มเติม “บอร์ด IoT Controller 16CH สำหรับควบคุมเวลาปิดเปิดไฟหรือรดน้ำต้นไม้ผ่านมือถือได้ 16 โซน”

IoT SPC นำขึ้น App Store ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บันทึกเก็บไว้วันที่ขึ้น app store เพื่อแชร์ประสบการณ์ หอ่านเพิ่มเติม “IoT SPC นำขึ้น App Store ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

งานติดตั้งตู้ IoT Controller ชุดที่ 10

ชุดนี้มี 16 Relay Output และมี Temp Sensor ใช้ Sonoff ออ่านเพิ่มเติม “งานติดตั้งตู้ IoT Controller ชุดที่ 10”

เปลี่ยนหลอดไฟธรรมดาให้เป็น Smart Light

ตัวนี้ใช้ board ของ sonoff basic ถอดกล่องออก พันด้วยเทปอ่านเพิ่มเติม “เปลี่ยนหลอดไฟธรรมดาให้เป็น Smart Light”

NodeMCU อ่านค่าจาก Power Meter Modbus Protocol ส่งข้อมูลขี้นระบบ IoT

ตัวนี้เป็นต้นแบบในการอ่านค่า Power Meter จาก Modbus โดยอ่านเพิ่มเติม “NodeMCU อ่านค่าจาก Power Meter Modbus Protocol ส่งข้อมูลขี้นระบบ IoT”

ใช้ NodeMCU มาเขียนโปรแกรมทำระบบ RCU ได้

เป็นโจทย์ใหม่ที่ได้รับ คือ ออกแบบวงจร RCU สำหรับควบคุมกอ่านเพิ่มเติม “ใช้ NodeMCU มาเขียนโปรแกรมทำระบบ RCU ได้”

ผลิต Relay Module 5v20A ไว้ใช้งาน

เนื่องจาก relay module ที่ขายอยู่จะรองรับ load ประมาณ 1อ่านเพิ่มเติม “ผลิต Relay Module 5v20A ไว้ใช้งาน”

Create your website with WordPress.com
เริ่มได้