IoT Coin Validator with nodeMCU

เมื่อเราสามารถตรวจสอบและนับเหรียญได้ เราก็สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เพื่อทำระบบอัติโนมัติ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ขายน้ำ ขายขนม ต่างๆได้ 

หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับ

Developer Projects: IoT Phuket Lab
https://iotphuketlab.home.blog
https://medium.com/@aegkaluk
https://sites.google.com/view/iot-phuket-lab-documents

องค์ประกอบของ Line Bot logs บันทึกกันลืม

วันก่อนเขียนตั้งไว้แล้ว วันหลังจะมาแก้ไขเขียนเพิ่มลืมไปแล้วว่าที่มาที่ไปจากไหนมานั่งไล่กันใหม่ด้วยอายุที่เริ่มมากแล้ว อิอิ วันนี้ก็บันทึกกันลืม ผมขออธิบายภาพรวมองค์ประกอบคร่าวๆที่จำเป็น ส่วนรายละเอียดโค้ดก็หากันได้ทั่วไปน่ะครับ
เมื่อเราลงทะเบียนสร้าง line bot แล้ว เราต้องชี้ webhook ออกภายนอกและ url ต้องเป็น https เท่านั้น หากเราตั้ง server on premise ไม่มี https เราก็ชี้ web hook ไปยัง heruku โดย webhook ที่รับมาจาก linebot คือ linebot จะสามารถรับข้อมูลจากการสนทนาทุกข้อความ แล้วเราจะทำอะไรต่อ เช่น ตอบกลับ แต่ในที่นี้ผมให้เฝ้าฟังข้อความแล้วบันทึก logs กลับเข้า database on premise ทั้งข้อความและรูปภาพ ปัจจุบัน line กำหนด expire ให้กับรูปภาพ เมื่อ linebot ส่งข้อมูลมายัง heroku แล้ว ผมเขียนให้ app service ใน heruku post data กลับมายัง webhook ที่ run on premise ทำการ nat firewall port ไว้เรียบร้อยแล้ว ฝั่ง on premise ก็ทำการนำข้อมูลมาบันทึกลงฐานข้อมูล ทั้งข้อความและรูปภาพ
และออกแบบการจัดการไฟล์รูปภาพไว้ นานเข้าหากเก็บเข้า folder เดียวกันหมดจะช้ามาก ผมจึงสร้าง folder แยกตามปี/เดือน/กลุ่ม/วันที่/ชั่วโมง เพราะผมต้องการให้ linebot เก็บ logs การสนทนาในกลุ่มต่างๆ แล้วนำมาแสดงผลตามวันที่/ตามกลุ่ม/ตามชั่วโมง และการจะลบรูปภาพเก่าๆในภายหลังก็ง่ายเพราะเราแยกปีไว้แล้ว

แต่หาก server on premise เราสามารถ run https ได้เราก็ตัด service ฝั่ง heroku ออกได้ครับ

ท้ายนี้ถามว่าเก็บ logs เพื่ออะไร เนื่องจากเราใช้ line ในการทำงาน บางครั้งเราต้องการเก็บหลักฐานการสนทนา และตอนนี้รูปก็มี expire เราสามารถประยุกต์ใช้ด้านต่างๆอีกมากมาย หากเราสามารถเรียนรู ้line api เพื่อดึงข้อมูลใน line มาใช้งานได้
ส่วนหากเพื่อนๆจะนำมาเขียน line bot แบบโต้ตอบผมแนะนำให้ใช้ร่วมกับ dialogflow ครับจะมี tools ให้ง่ายขึ้นในการจับบทสนทนาเพื่อการตอบกลับ ผมเคยทำไว้อันนึงทดสอบใช้สั่งของผ่าน line

งานติดตั้งตู้ IoT Controller ไฟแสงสว่างและแอร์

ตั้งเวลาเปิด/ปิดไฟแสงว่าง ต่างๆตามเวลา ควบคุมการตัดต่อ CDU ด้วย IoT Temp Sensor หน่วงเวลาตัดต่อลดการกระชากของไฟฟ้าช่วงสตาร์ท

ออกแบบระบบ IoT Smart Parking

เริ่มมินิโปรเจ็คอีกอันครับ ออกแบบระบบ IoT Smart Parking แบบหยอดเหรียญเก็บเงินอัติโนมัติ หรือทำเป็นบัตรสมาชิก แสดงรายงานรถเข้าจอดแต่ละวัน เวลาไหนบ้าง จอดที่ตำแหน่งไหน แสดงตำแหน่งว่างไม่ว่างของลานจอด ดูสถานะได้ออนไลน์ผ่าน

การต่อ LED สลับสถานะใช้ 1 GPIO

เพื่อเป็นการประหยัด GPIO เราสามารถต่อ LED สลับสถานะกันได้โดยการต่อเข้าแหล่งจ่ายไฟคนละด้าน และดูขา Anode,Cathode ด้วยน่ะครับ

Service Cost App Support

How to Register – Enter your email and password.

How to SignIn – Enter your email and password.

How to reset password – Enter your email address

How to add category – Enter category name

How to edit/delete category – Slide to left on category name

How to add item – Enter item name, description, cost, picture

How to edit item/delete item – slide to left on item

How to set item notify – edit item to enable notify and set date for notify for next service

บอร์ด IoT Controller 16CH สำหรับควบคุมเวลาปิดเปิดไฟหรือรดน้ำต้นไม้ผ่านมือถือได้ 16 โซน

คุณสมบัติ
-ใช้ Relay 20A. คุมแต่ละวงจร
-ใช้บอร์ด ESP8266-12E มี CPU ขนาด 32bit
-ออกแบบวงจรให้มีขนาดเล็ก และใช้PCB คุณภาพสูง
-ใช้ Transistor,Resistor และ Power Supply คุณภาพสูง

จุดเด่น
-มี 16 Output เพื่อควบคุมอุปกรณ์
-มี 2 โหมด Auto ควบคุมผ่านมือถือออนไลน์ และ Manual Open / Close
-สามารถทำงานร่วมกับ Sensor ได้
-เชื่อมต่อผ่าน wifi 802.11 b/g/n (HT20)
-ควบคุมและตั้งเวลาผ่าน Mobile Application ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
-Hybridge Mode คือ ทำงานพร้อมกัน ควบคุมผ่าน Input Switch และ Mobile Application อัปเดทสถานะหน้าตู้และบนมือถือตรงกัน
-เก็บประวัติการทำงานของแต่ละ Output
-วิจัยและพัฒนาโดยคนไทย

ประโยชน์
-ประหยัดเวลา
-ประหยัดพลังงาน
-ประหยัดค่าใช้จ่าย
-ความสะดวก สบาย ทันสมัย
-มีความปลอดภัยในการทำงาน
-เก็บข้อมูลการทำงาน data logger

การนำไปใช้งาน
-ตั้งเวลาเปิด/ปิด ไฟแสงสว่างพื้นที่สนาม ทางเดิน ถนน โรงงาน ตึก อาคาร
-ตั้งเวลาเปิด/ปิดไฟในบ้าน แม้ไม่อยู่บ้านก็เสมือนมีคนอยู่ในบ้าน เพิ่มความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน
-ต้องการเก็บข้อมูลการทำงานย้อนหลัง data logger เพื่อวิเคราะห์ เช่น มีการเปิด/ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า เวลาไหนบ้าง
-ตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ แปลงผัก หรือทำงานร่วมกับ sensor อุณหภูมิ ความชื้น ความแห้งแล้งของพื้นดิน แล้วเปิดปั๊มน้ำทำงาน
-ควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักรที่อยู่ในพื้นที่มลพิษทางอากาศ ทางเสียงหรือที่มีความเสี่ยงสูง สามารถควบคุมผ่าน Mobile Application ไม่ต้องอยู่หน้าเครื่องจักร

IoT SPC mobile app
https://apps.apple.com/app/id1473878811
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iotphuketlab.iotspc

บอร์ด IoT Controller 8CH สำหรับควบคุมเวลาปิดเปิดไฟหรือรดน้ำต้นไม้ผ่านมือถือได้ 8 โซน

คุณสมบัติ
-ใช้ Relay 20A. คุมแต่ละวงจร
-ใช้บอร์ด ESP8266-12E มี CPU ขนาด 32bit
-ออกแบบวงจรให้มีขนาดเล็ก และใช้PCB คุณภาพสูง
-ใช้ Transistor,Resistor และ Power Supply คุณภาพสูง

จุดเด่น
-มี 8 Output เพื่อควบคุมอุปกรณ์
-มี 2 โหมด Auto ควบคุมผ่านมือถือออนไลน์ และ Manual Open / Close
-สามารถทำงานร่วมกับ Sensor ได้
-เชื่อมต่อผ่าน wifi 802.11 b/g/n (HT20)
-ควบคุมและตั้งเวลาผ่าน Mobile Application ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
-Hybridge Mode คือ ทำงานพร้อมกัน ควบคุมผ่าน Input Switch และ Mobile Application อัปเดทสถานะหน้าตู้และบนมือถือตรงกัน
-เก็บประวัติการทำงานของแต่ละ Output
-วิจัยและพัฒนาโดยคนไทย

ประโยชน์
-ประหยัดเวลา
-ประหยัดพลังงาน
-ประหยัดค่าใช้จ่าย
-ความสะดวก สบาย ทันสมัย
-มีความปลอดภัยในการทำงาน
-เก็บข้อมูลการทำงาน data logger

การนำไปใช้งาน
-ตั้งเวลาเปิด/ปิด ไฟแสงสว่างพื้นที่สนาม ทางเดิน ถนน โรงงาน ตึก อาคาร
-ตั้งเวลาเปิด/ปิดไฟในบ้าน แม้ไม่อยู่บ้านก็เสมือนมีคนอยู่ในบ้าน เพิ่มความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน
-ต้องการเก็บข้อมูลการทำงานย้อนหลัง data logger เพื่อวิเคราะห์ เช่น มีการเปิด/ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า เวลาไหนบ้าง
-ตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ แปลงผัก หรือทำงานร่วมกับ sensor อุณหภูมิ ความชื้น ความแห้งแล้งของพื้นดิน แล้วเปิดปั๊มน้ำทำงาน
-ควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักรที่อยู่ในพื้นที่มลพิษทางอากาศ ทางเสียงหรือที่มีความเสี่ยงสูง สามารถควบคุมผ่าน Mobile Application ไม่ต้องอยู่หน้าเครื่องจักร

IoT SPC mobile app
https://apps.apple.com/app/id1473878811
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iotphuketlab.iotspc

Create your website at WordPress.com
เริ่มได้