ออกแบบระบบ IoT Smart Parking

เริ่มมินิโปรเจ็คอีกอันครับ ออกแบบระบบ IoT Smart Parking แบบหยอดเหรียญเก็บเงินอัติโนมัติ หรือทำเป็นบัตรสมาชิก แสดงรายงานรถเข้าจอดแต่ละวัน เวลาไหนบ้าง จอดที่ตำแหน่งไหน แสดงตำแหน่งว่างไม่ว่างของลานจอด ดูสถานะได้ออนไลน์ผ่าน

การต่อ LED สลับสถานะใช้ 1 GPIO

เพื่อเป็นการประหยัด GPIO เราสามารถต่อ LED สลับสถานะกันได้โดยการต่อเข้าแหล่งจ่ายไฟคนละด้าน และดูขา Anode,Cathode ด้วยน่ะครับ

Service Cost App Support

How to Register – Enter your email and password.

How to SignIn – Enter your email and password.

How to reset password – Enter your email address

How to add category – Enter category name

How to edit/delete category – Slide to left on category name

How to add item – Enter item name, description, cost, picture

How to edit item/delete item – slide to left on item

How to set item notify – edit item to enable notify and set date for notify for next service

บอร์ด IoT Controller 16CH สำหรับควบคุมเวลาปิดเปิดไฟหรือรดน้ำต้นไม้ผ่านมือถือได้ 16 โซน

คุณสมบัติ
-ใช้ Relay 20A. คุมแต่ละวงจร
-ใช้บอร์ด ESP8266-12E มี CPU ขนาด 32bit
-ออกแบบวงจรให้มีขนาดเล็ก และใช้PCB คุณภาพสูง
-ใช้ Transistor,Resistor และ Power Supply คุณภาพสูง

จุดเด่น
-มี 16 Output เพื่อควบคุมอุปกรณ์
-มี 2 โหมด Auto ควบคุมผ่านมือถือออนไลน์ และ Manual Open / Close
-สามารถทำงานร่วมกับ Sensor ได้
-เชื่อมต่อผ่าน wifi 802.11 b/g/n (HT20)
-ควบคุมและตั้งเวลาผ่าน Mobile Application ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
-Hybridge Mode คือ ทำงานพร้อมกัน ควบคุมผ่าน Input Switch และ Mobile Application อัปเดทสถานะหน้าตู้และบนมือถือตรงกัน
-เก็บประวัติการทำงานของแต่ละ Output
-วิจัยและพัฒนาโดยคนไทย

ประโยชน์
-ประหยัดเวลา
-ประหยัดพลังงาน
-ประหยัดค่าใช้จ่าย
-ความสะดวก สบาย ทันสมัย
-มีความปลอดภัยในการทำงาน
-เก็บข้อมูลการทำงาน data logger

การนำไปใช้งาน
-ตั้งเวลาเปิด/ปิด ไฟแสงสว่างพื้นที่สนาม ทางเดิน ถนน โรงงาน ตึก อาคาร
-ตั้งเวลาเปิด/ปิดไฟในบ้าน แม้ไม่อยู่บ้านก็เสมือนมีคนอยู่ในบ้าน เพิ่มความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน
-ต้องการเก็บข้อมูลการทำงานย้อนหลัง data logger เพื่อวิเคราะห์ เช่น มีการเปิด/ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า เวลาไหนบ้าง
-ตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ แปลงผัก หรือทำงานร่วมกับ sensor อุณหภูมิ ความชื้น ความแห้งแล้งของพื้นดิน แล้วเปิดปั๊มน้ำทำงาน
-ควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักรที่อยู่ในพื้นที่มลพิษทางอากาศ ทางเสียงหรือที่มีความเสี่ยงสูง สามารถควบคุมผ่าน Mobile Application ไม่ต้องอยู่หน้าเครื่องจักร

IoT SPC mobile app
https://apps.apple.com/app/id1473878811
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iotphuketlab.iotspc

บอร์ด IoT Controller 8CH สำหรับควบคุมเวลาปิดเปิดไฟหรือรดน้ำต้นไม้ผ่านมือถือได้ 8 โซน

คุณสมบัติ
-ใช้ Relay 20A. คุมแต่ละวงจร
-ใช้บอร์ด ESP8266-12E มี CPU ขนาด 32bit
-ออกแบบวงจรให้มีขนาดเล็ก และใช้PCB คุณภาพสูง
-ใช้ Transistor,Resistor และ Power Supply คุณภาพสูง

จุดเด่น
-มี 8 Output เพื่อควบคุมอุปกรณ์
-มี 2 โหมด Auto ควบคุมผ่านมือถือออนไลน์ และ Manual Open / Close
-สามารถทำงานร่วมกับ Sensor ได้
-เชื่อมต่อผ่าน wifi 802.11 b/g/n (HT20)
-ควบคุมและตั้งเวลาผ่าน Mobile Application ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
-Hybridge Mode คือ ทำงานพร้อมกัน ควบคุมผ่าน Input Switch และ Mobile Application อัปเดทสถานะหน้าตู้และบนมือถือตรงกัน
-เก็บประวัติการทำงานของแต่ละ Output
-วิจัยและพัฒนาโดยคนไทย

ประโยชน์
-ประหยัดเวลา
-ประหยัดพลังงาน
-ประหยัดค่าใช้จ่าย
-ความสะดวก สบาย ทันสมัย
-มีความปลอดภัยในการทำงาน
-เก็บข้อมูลการทำงาน data logger

การนำไปใช้งาน
-ตั้งเวลาเปิด/ปิด ไฟแสงสว่างพื้นที่สนาม ทางเดิน ถนน โรงงาน ตึก อาคาร
-ตั้งเวลาเปิด/ปิดไฟในบ้าน แม้ไม่อยู่บ้านก็เสมือนมีคนอยู่ในบ้าน เพิ่มความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน
-ต้องการเก็บข้อมูลการทำงานย้อนหลัง data logger เพื่อวิเคราะห์ เช่น มีการเปิด/ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า เวลาไหนบ้าง
-ตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ แปลงผัก หรือทำงานร่วมกับ sensor อุณหภูมิ ความชื้น ความแห้งแล้งของพื้นดิน แล้วเปิดปั๊มน้ำทำงาน
-ควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักรที่อยู่ในพื้นที่มลพิษทางอากาศ ทางเสียงหรือที่มีความเสี่ยงสูง สามารถควบคุมผ่าน Mobile Application ไม่ต้องอยู่หน้าเครื่องจักร

IoT SPC mobile app
https://apps.apple.com/app/id1473878811
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iotphuketlab.iotspc

บอร์ด IoT I4O4 ควบคุมรดน้ำต้นไม้อัติโนมัติหรือปิดเปิดไฟฟ้า 4 Input 4 Output

คุณสมบัติ
-ใช้ Relay 20A. คุมแต่ละวงจร
-ใช้บอร์ด ESP8266-12E มี CPU ขนาด 32bit
-ออกแบบวงจรให้มีขนาดเล็ก และใช้PCB คุณภาพสูง
-ใช้ Transistor,Resistor และ Power Supply คุณภาพสูง

จุดเด่น
-มี 4 Output เพื่อควบคุมอุปกรณ์
-มี 4 Input เพื่อต่อสวิตช์ภายนอก
-สามารถทำงานร่วมกับ Sensor ได้
-เชื่อมต่อผ่าน wifi 802.11 b/g/n (HT20)
-ควบคุมและตั้งเวลาผ่าน Mobile Application ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
-Hybridge Mode คือ ทำงานพร้อมกัน ควบคุมผ่าน Input Switch และ Mobile Application อัปเดทสถานะหน้าตู้และบนมือถือตรงกัน
-เก็บประวัติการทำงานของแต่ละ Output
-วิจัยและพัฒนาโดยคนไทย

ประโยชน์
-ประหยัดเวลา
-ประหยัดพลังงาน
-ประหยัดค่าใช้จ่าย
-ความสะดวก สบาย ทันสมัย
-มีความปลอดภัยในการทำงาน
-เก็บข้อมูลการทำงาน data logger

การนำไปใช้งาน
-ตั้งเวลาเปิด/ปิด ไฟแสงสว่างพื้นที่สนาม ทางเดิน ถนน โรงงาน ตึก อาคาร
-ตั้งเวลาเปิด/ปิดไฟในบ้าน แม้ไม่อยู่บ้านก็เสมือนมีคนอยู่ในบ้าน เพิ่มความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน
-ต้องการเก็บข้อมูลการทำงานย้อนหลัง data logger เพื่อวิเคราะห์ เช่น มีการเปิด/ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า เวลาไหนบ้าง
-ตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ แปลงผัก หรือทำงานร่วมกับ sensor อุณหภูมิ ความชื้น ความแห้งแล้งของพื้นดิน แล้วเปิดปั๊มน้ำทำงาน
-ควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักรที่อยู่ในพื้นที่มลพิษทางอากาศ ทางเสียงหรือที่มีความเสี่ยงสูง สามารถควบคุมผ่าน Mobile Application ไม่ต้องอยู่หน้าเครื่องจักร

IoT SPC mobile app
https://apps.apple.com/app/id1473878811
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iotphuketlab.iotspc

IoT SPC นำขึ้น App Store ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บันทึกเก็บไว้วันที่ขึ้น app store เพื่อแชร์ประสบการณ์ หลังจากโดน app store reject ไปหลายรอบ และหลังจาก reject แต่ละรอบจะต้องรอนานเป็นอาทิตย์ ที่ทีม review จะมาตรวจสอบแอปเราอีกครั้ง แรกๆก็เริ่มไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ เพราะแก้แล้วแต่ละครั้งต้องรออีก จนชักเริ่มท้อ แต่ก็ไม่ลดความพยายาม ก็ไปพยายามทำความเข้าใจกับ app review guideline หลายรอบใช้ google translate ช่วย แล้วแก้ไขแอปใหม่ส่งขึ้นไป ผมจะสรุปปัญหาของแอปผมที่เจอและปรับแก้ไขจนผ่าน

  1. การเรียก api นอก หรือเชื่อมต่อ socket อะไรก็ตามแต่ต้องเป็น Secure เท่านั้น https, wss
  2. คู่มือการใช้งานแอปต้องพร้อม อธิบายรายละเอียดต่างๆ
  3. ก่อน public app ให้ทำการ testflight ก่อนสักอาทิตย์จนแอปเรานิ่งพร้อมที่จะ public จึงทำการส่งให้ทีม review ตรวจสอบ
  4. สร้าง user สำหรับทีม review แล้วทำการใส่ข้อมูลตัวอย่างต่างๆ ให้ครบถ้วน เช่น ประเภท,รายการ หรือรายละเอียดที่เราจะใช้เก็บข้อมูลในแอป

หวังว่าบทความนี้จะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ อย่ายอมแพ้ เปิดใจพร้อมเรียนรู้กับกฎระเบียบใหม่ๆ จะทำให้เราพัฒนามาตรฐานขึ้นครับ

IoT SPC App Support.

Wellcome to IoT SPC mobile application for control IoT Devices by IoT Phuket Lab.

Community Supporthttps://www.facebook.com/groups/406855246851180

How to Register – Enter your email and password.

How to SignIn – Enter your email and password.

How to reset password – Enter your email address

How to add site – Enter site name

How to edit/delete site – Slide to left on site name

How to add device – Scan QR Code for add device

How to edit device name/delete device – slide to left on device item

How to control device – select toggle switch on output

How to edit Output Name – slide to left on output item

How to view history by output – slide to left on output item

How to view history logs. – all gpio by timeline

How to add Schedule – add time, action and output

How to edit/deleted schedule time – slide to left on schedule item

How to add trigger of sensor – Select condition, device and output

How to edit/delete trigger – slide to left on trigger item

งานติดตั้งตู้ IoT Controller ชุดที่ 10

ชุดนี้มี 16 Relay Output และมี Temp Sensor ใช้ Sonoff อัปเดท firmware ใหม่ เพื่อส่งค่า sensor มาที่ตู้ IoT Controller เพื่อสั่งตัด/ต่อแอร์ 6 ชุด และมี Sensor Temp ตู้แช่เนื้อ 1 ชุด และตู้แช่ผัก 1 ชุด สำหรับแจ้งเตือนเข้า line group เมื่ออุณหภูมิตู้แช่สูงขึ้น ป้องกันเนื้อ/ผักเน่าเสียหาย

Create your website with WordPress.com
เริ่มได้